Danser, kostumetegner og scenograf med filmdrømme i London

I sensommeren 1933 gav Niels Bagge flere interviews i København, hvor han fortalte, at han ville stoppe med at danse.

Niels Bagge havde fået scenografi- og kostumeopgaver i Paris, og med de bestillinger, han allerede havde fået på ko­stumer og dekorationer ved forskellige produktioner i Sverige, havde han opnået en lo­vende position som »teatermaler«. Nu ville han også forsøge at få en fod indenfor i filmverdenen. Han var klar over, at hans fremtid ikke lå inden for dansen, og han ville lære teater- og filmverdenen nærmere at kende. Flere gange, mens de spillede revy i Sverige, havde det forlydt, at Wally Brothers skulle til England og lave film.

Det var en tid med opbrud og uro. Den 1. januar 1934 rejste Niels Bagge til London, hvor han forblev de næste to et halvt år. Han fulgte dermed strømmen af jøder, intellektuelle og kunstnere væk fra Europas fastland, hvor Hitlers nazisme og intolerance vandt frem med stormskridt. Optøjer, politisk uro og skandaler hærgede Europa i disse år. Paris havde i kølvandet på 1. Verdenskrig tiltrukket mennesker fra alle verdensdele, og alle disse kulturer havde gjort Paris til et kalejdosko­pisk og dynamisk sted, et fristed for eksperimenter med kunst og sex. Men med den øko­nomiske nedtur og den voksende intolerance fik minoriteter det svært, og mange inden for kunst- og underholdnings­verdenen besluttede at rejse.

I 1930’erne fungerede London som en bro mellem Europa og Holly­wood, og det var ikke noget dårligt sted for en ung mand at slå sig ned, når han gerne ville have en fod indenfor i filmbrancen. En række af de mennesker, Niels Bagge senere mødte og omgikkes i Hollywood, mødte han i sin tid i London.

Det er her i 30’erne, at grunden til de næ­ste tiårs store musicals og dansefilm bliver lagt. Sang og dans stod højt på listen over de kvalifikationer, en skuespiller skulle besidde. Trods få tilgængelige oplysninger om Niels Bagges tid i London kan man se, at han fortsat optrådte som danser i forskellige revyer, og at han udviklede sine evner ved at tage sanglektioner.

Der findes kun ret få spor af Niels Bagges tid i London: Nogle tegninger dateret 1934-36 samt nogle portrætfotos og fotos fra hans hus på landet, kaldet Observation Hill. Selv om han nogle gange førte en notesbog, var han ikke en mand, der smed omkring sig med breve, dagbøger og skriftlige optegnelser, og det ændrede sig ikke da han blev ældre, snarere blev det mindre og mindre, som tiden gik.

Karl Gerhard søgte i sommeren 1934 at lokke Niels Bagge tilbage til Stockholm, men da var han engageret ved et teater i London. Samme sommer mødte Niels i den franske badeby Deauville den irske filmmand Brian Desmond-Hurst. Han planlagde en film om nogle unge stu­denters skæbne før og efter 1. Verdenskrig, hvor Niels Bagge spille en fransk stud­ent. Filmen blev dog aldrig re­aliseret.

Niels Bagge medvirkede i revyen Spread it Abroad, en revy, der gik med over 200 op­førelser i 1936. Niels valgte dog at afbryde samar­bejdet, og aflagde i den følgende tid en række prøver hos Warner Brothers, Gau­mont British og hos ATP-Studios. Måske havde han alle­rede på dette tidspunkt be­sluttet at forlade London og tage videre til Hollywood.

Det meste af sommeren 1936 brugte han på at tage afsked med de kendte steder og med familie, venner og bekendte i Paris, ved Ri­vieraen, i London og i København. Den 22. juli fulgte hans gamle barnepige Nurse, Gu­stav Wally og den norske revy­skue­spiller­inde Randi Kopstad ham til Kastrup, hvorfra han fløj til Bruxelles for at tage skibet Balboa fra Anvers (Antwerpen) til USA.

Læs videre – Hollywood, ægteskab og krig