Niels Wessel Bagge

Fra det danske borgerskab til et kunstnerliv i Los Angeles

Niels Wessel Bagge, blandt venner og bekendte blot Niels Bagge, var forudbestemt til et liv i det danske borgerskab, men endte i stedet omgivet af indianske kulturgenstande i en mindre lejlighed i Los Angeles, nogenlunde så langt fra Danmark som man kan komme.

Takket være sin privilegerede baggrund havde Niels Bagge økonomisk frihed til at rejse verden rundt og udvikle sig som menneske og kunstner. Det lukkede, traditionsbestemte danske overklassemiljø, han var født ind i, passede ikke til hans udadvendte og søgende sind. Han bosatte sig derfor i storbyer som London, Paris og Hollywood og blev her en del af de epokegørende sociale og kulturelle kredse. Det resulterede i et liv med flere karrierer, ægteskab og skilsmisse, venner og elskere og en enorm berøringsflade over det meste af kloden.

Niels Bagge startede sin karriere som danser, tegner og scenograf med professionel succes. Men som det søgende menneske han var, skiftede han bane og søgte i stedet en indre fordybelse via litteraturen og kunsten. Han omgav sig med kunst- og kulturgenstande ikke blot for deres skønheds skyld, men også for deres evne til at udvikle ham som sanseligt og intellektuelt menneske, hvilket blev starten på hans store samling.

Niels Bagges omgangskreds beskrev ham som ligefrem og elskværdig, med lige dele humoristisk sans og temperament; et komplekst menneske. Han var et reflekteret menneske og tog ikke sin succes for givet; det var vigtigt for ham at videregive sin kunstsamling og formue til andre, der kunne få gavn af den.

Læs videre – Husene, hulerne og lysets hendøen