Bestyrelsen 2022. Fra venstre: Juri Krasilnikoff, Lulu Refn, Nina Wedell-Wedellsborg, Christian Alsøe - Foto: Anders Elmshøj

Om fonden

Niels Wessel Bagges Kunst-fond er etableret af kunstsamler og mæcen August Niels Wessel Bagge (1908-90) med det formål at støtte danske kunstnere gennem årlige legatuddelinger, finansieret af afkastet fra hans formue.

Niels Wessel Bagge indsatte i sit testamente fonden som hovedarving ud fra ønsket om at hjælpe kunstnere, primært malere og billedhuggere, også efter sin død. Fonden blev etableret i USA i 1994, men blev senere overført til Danmark. Niels Wessel Bagge havde på forhånd bestemt, at skibsreder Ebbe Wedell-Wedellsborg skulle være fondens første bestyrelsesformand.

Fonden arvede, udover Niels Wessel Bagges formue, også hans store samling af kunst og kunsthåndværk, som ifølge testamentet skulle placeres på et dansk museum. Samlingen er i dag placeret på følgende museer: ARoS Aarhus Kunstmuseum, Louisiana Museum for Moderne Kunst, Søllerød Museum, Det Kongelige Bibliotek og Keramikmuseet Grimmerhus.

Niels Wessel Bagges Kunst-fond uddeler årligt mellem fem og ti legater af omkring 100.000 kr. Legatet er et af de største kunstlegater i Danmark, og for modtagerne er det både en anselig sum penge og en ære at blive indskrevet i den efterhånden lange række af navnkundige prismodtagere.

Fondens bestyrelse består i dag af Nina Wedell-Wedellsborg (formand), advokat Christian Alsøe, IT-iværksætter Juri Krasilnikoff og kunstneren Lulu Refn.