Henrik Olesen

Prismodtager 2018

Henrik Olesen, f. 1967 i Esbjerg, bor og arbejder i Berlin, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1996. Henrik Olesens værker bevæger sig i et samspil mellem kunst og virkelighed, som tager form som billeder, collager og skulpturer. Olesen er en kunstner, der i høj gad lader virkeligheden bevæge sig ind i sin kunst, både i form af fotografier, avisudklip og hverdagsobjekter, men også på et indholdsmæssigt niveau beskæftiger Olesen sig med samfundets forhold. Særligt er Olesen optaget af at opløse de modsætningsfulde kategorier, som mennesket deler samfundet op i som f.eks. mand/kvinde og homo/hetero og i stedet finde et mere nuanceret billede af hinanden i stedet for fastlåste koncepter. Olesens værker er ligeledes karakteriseret ved, at de kan være vittige, men også alvorstunge, hvor han arbejder konceptuelt med at undersøge sociale og poetiske relationer. Værkerne kendetegnes af dybdegående research, der omfavner både naturvidenskab, kapitalisme og kunsthistorien, og har værksmæssigt beskæftiget sig med paradokset omkring, hvordan mange samfund stadig kriminaliserer homoseksualitet, samtidig med at mange beskattede kunstværker illustrerer kærlighed mellem samme køn.