Kasper Hesselbjerg

Prismodtager 2018

Kasper Hesselbjerg, f. 1985, bor og arbejder i København, og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2013. Medier som skulptur, billede og tekst er alle en del af Kasper Hesselbjergs praksis der er præget af humor og skæve iagttagelser fra kunstnerens side. Værkerne ønsker ofte at tale til vores associationsevne og bevæger sig mellem intellekt og sansning. Hesselbjerg arbejder i et felt med flydende overgange mellem fantasi og virkelighed, som mennesket konstant bruger til at skabe betydning i hverdagen. Hesselbjerg tager fat om vores forestillinger om virkeligheden og ønsker at lege med de givne betydninger, som vi tilskriver bestemte genstande og situationer. Derfor besidder Hesselbjergs værker ofte dobbeltbetydninger eller et potentiale til at forvandle sig, som kan tage form som beklædningsgenstande og kostumer, men også det gastronomiske område er et fokuspunkt for Hesselbjerg, som ved sit afgangsværk i 2013 lod smagsprøver udgøre et forgængeligt værk, som publikum indtog. I 2015 modtag Kasper Hesselbjerg Astrid Noacks Legat.