Tora Schultz

Tora Schultz, f. 1991, uddannet på Kungliga Kunsthögskolans i Stockholm i 2020.

Skulpturen er et bærende medie inden for Thora Schultz virke. Her har hun både arbejdet med en form for readymades der iscenesætter hverdagsobjekter og banale former som kunstformer. Her kan nævnes madbakker i stativer som i Schultz hænder ligner minimalistiske skulpturer fra 1960’erne. I sine skulpturer refererer Tora Schultz ligeledes objekter og figurer kendt fra eventyr og mytologier eller kendte designklassikere. Schultz’ kunstneriske arbejde inddrager også en kritisk røst omkring synet på kvindekroppen og hvordan vores omgivelser er designet til mænd. Et eksempel på dette er værket Stand Hard, (standard) hvor en stol er omdannet til et Pinocchio ansigt med en fallisk næse, som peger på hvordan stolen er skabt ud fra mål der tilgodeser de mandlige proportioner. Schultz arbejder i sine legende værker også med reelle magt dynamikker.