Svend Danielsen

Prismodtager 2018

Svend Danielsen, f. 1955, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1978. En stor alsidighed i tilgange, materialer og medier præger Svend Danielsens mangeårige virke. Dog er maleriet forblevet et centralt punkt i Danielsens praksis, hvor han konstant søger at gå fordomsfri og åben til sit lærred. Svend Danielsens malerier er præget af humoristiske eksperimenter, hvor abstraktion og figuration står side om side. Der er stor spontanitet og åbenhed at spore i Danielsens værker, og han diskriminerer ikke, hvilke elementer der er vigtige nok til at finde vej ind i hans kunstneriske univers. Værkerne er præget af en nysgerrighed for både farver, komposition, tekstur og linjer, og der inddrages sammenstød i materialer, blandes og matches for at skabe nye møder i maleriet. Mellem de lette og legende tilgang er der dog også gådefulde eller storladne værker, og derfor lader Svend Danielsens værker sig ikke kategoriserer under en specifik stilart eller udtryk, men breder sig ud i et konstant eksperimenterende felt.