Simon Dybbroe Møller

Prismodtager 2023

Simon Dybbroe Møller, f.1976, uddannet fra Kunstakademie Düsseldorf i 2001 og Städelschule, Frankfurt am Main i 2005. Stifter af performanceprogrammet Why Words Now og professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Simon Dybbroe Møller undersøger i sin kunstneriske praksis, hvordan fortællinger og mediebilledet er definerende for måden, som vi forstår tingenes materialitet og fysiske væren på, men samtidig også hvordan materialitet og fysisk væren påvirker fortællingerne herom. Dette ses eksempelvis i værket Bag of Bones, som var en del af Dybbroe Møllers udstilling Hypnic Jerk på Kunsthal Aarhus i 2023. Værket er en videoprojektion af en digital animation af Grauballemanden. Med værket søger Simon Dybbroe Møller svar på, hvordan narrativet omkring Grauballemandens jordiske rester er blevet skabt og forhandlet i nyere tid. Særligt fortællingen om at knoglerne blot stammede fra en drukkenbolt, som for nyligt var afgået ved døden og den efterfølgende mislykkede kulstofdateringsproces, finder Dybbroe Møller interessant.