Sidsel Meineche Hansen

Prismodtager 2020

Sidsel Meineche Hansen f. 1981 i Danmark, bor og arbejder i London, uddannet fra Det Kongelige Kunstakademi i København, Center for Research Architecture på Goldsmiths, University of London.
Over de seneste år har Sidsel Meineche Hansens værker centret sig om kroppen. Her undersøger hun hvordan kroppen manipuleres og konstrueres, både som den naturlige krop i en virtuel verden og som robotter, der forhandles og bliver en kapitalistisk vare. Sidsel Meineche Hansens anvender sin kunst til at undersøge hvordan industrier fremstiller kroppen og forestillinger om denne. I sin udstilling på Statens Museum for Kunst i 2019, Difficult to work with? var der blandt andet fokus på sexrobottens fremstilling og funktion som stedfortræder for ægte sexarbejdere, for herigennem at reflektere over kontroltab og instrumentalisering af mennesker. Senest har Sidsel Meinche Hansen også reflekteret over spredningen af kvindefjendske billeder helt fra middelalderens hekseprocessor til internettet i dag.