Marie Lund

Prismodtager 2020

Marie Lund, f. 1976 i Danmark, bor og arbejder i København, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, 1999-2002 og fra Royal College of Art, London i 2002-2004.
Marie Lunds virke drejer sig om skulptur, installation og maleri, og udfolder sig i materialer såsom beton, tekstiler, kobber og træ. Centralt for Marie Lunds kunst er mødet mellem objekter og materialer der reagerer på hinanden og efterlader aftryk. Lund bearbejder forskellige materialer og lader processen med dem være en tydelig del af værkerne, som eksempelvis når tekstiler aftrykkes i beton og dermed efterlader spor som var det fossiler fra en svunden tid. Marie Lund arbejder med forholdet mellem form og indhold, det indre og det ydre og ønsker herigennem at fremvise både det velkendte og uventede for sit publikum.