Henrik B. Andersen

Prismodtager 2023

Henrik B. Andersen, f.1958, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1987.
Fra 1999 til 2008 fungerede Andersen som professor ved Skulpturskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Siden 2008 har han været professor ved Vilnius Academy of Fine Arts i Litauen.

Henrik B. Andersen er som billedhugger interesseret i at udvikle og forny skulturen som et moderne medie – i at skabe skulpturer, der bidrager med noget på mediets betingelser og på en relevant måde i forhold til den tid, vi lever i. Med udgangspunkt i minimalisme og konceptuel kunst, kombinerer han i sine skulpturer og installationer klassiske kunstformer med postmodernisme. Hans udtryk er bredt og spænder fra det meget figurative og genkendelige til det mere åbne og abstrakte. Fælles for værkerne er, at de ofte bærer en betydningsmæssig kompleksitet. Værkerne spiller på kunsthistoriske referencer og udfordrer skulpturens grundelementer og klassiske materialevalg. Herved udvides det klassiske skulpturbegreb og mediet får fornyet relevans.