Finn Reinbothe

Prismodtager 2023

Finn Reinbothe, f.1953, autodidakt billedkunstner.

Finn Reinbothe har siden starten af 1980’erne udfordret vores grundlæggende lyst og behov for at finde en mening i alting. I hans værker findes ingen klare betydninger på hverken det rationelle, sproglige eller narrative plan – intet samlet budskab. På det formelt æstetiske og sanseligt materielle plan findes til gengæld en stor rigdom af betydninger. Reinbothe blander i sine værker et væld af medier og materialer, herunder fundne genstande, helt uden skelnen til den værdi eller ikke-værdi, som et givent materiale normalvis tillægges. Eksempelvis udstilles papkasser, mælkekasser og foliebakker side om side med gipsmodeller, glasplader og tekstiler. Helt centralt i Finn Reinbothes virke er hans arbejde med at kombinere forskellige typer af rum; dagligdagens rum, værkernes rum, udstillingsrummet, fiktive rum og repræsenterede rum, for med værkerne at skabe et refleksionsrum, der tilbyder et kritisk og mere nuanceret blik på den verden, vi lever i.