Camilla Berner

Prismodtager 2023

Camilla Berner, f. 1972, uddannet fra Chelsea College of Art and Design i London i 1998 samt fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Landbohøjskolen som landskabsarkitekt.

Camilla Berner arbejder konceptuelt med stedsspecifikke værker, hvor omdrejningspunktet er naturen. Hun bevæger sig i krydsfeltet mellem kunst og videnskab og benytter gerne metoder fra andre fagområder, såsom biologien, når hun eksempelvis udarbejder artslister over alle planter i et givent område. Gennem sin værkpraksis problematiserer Berner menneskets forhold til naturen og mange af hendes værker tager afsæt i den vegetation, som gror utilsigtet og på egne præmisser i urbane miljøer, ukrudt. Betegnelsen ‘ukrudt’ kommer af det gamle danske ord ‘ugræs,’ som definerer en række planter, der er uønskede og ikke tillægges værdi i vores kultur.
Modsat videnskabsmanden, som tilstræber objektivitet i sin fremstilling af verden, tilbyder Camilla Berner en alternativ måde at anskue tingenes tilstand på, et andet perspektiv.