Anna Borgman

Anna Borgman, f. 1975, uddannet på Akademiets Arkitektskole 2001 og Berlin-Weissensee School of Art i 2007. 

Anne Borgmans mest genkendelige virke er hendes arbejder med stedspecifikke værker i stor skala. Værkerne er skabt med inspiration af miljøer omkring hende og er ofte at finde i det offentlige rum. Borgman værker interagerer med sine omgivelser og står enten i kontrast til eller ligger i forlængelse af den landskab eller arkitektur, de optræder i. Værkerne behandler desuden emner som geopolitiske spørgsmål og er kritiske overfor udvindingen af jordens naturlige råstoffer. Et eksempel på dette er udstillingen ‘Skønnede reserver’, som netop omhandlede menneskets uvidenhed omkring jordens ressourcer, og hvordan den almindelige forbruger er blinde overfor den rejse et materiale skal på før det ender hos os. Andre af Borgmans værker tager form som mægtige kampesten, der som en tyngdekrafts-udfordrende tilstedeværelse svæver få centimeter over jorden, så de både forekommer truende og fjerlette.