Torben Ebbesen

Prismodtager 2022

Torben Ebbesen, f. 1945, uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 1967 og på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1975.

Torben Ebbesens virke udspringer af sammenstødet mellem nødvendighed og uforklarlighed. I hans skulpturer, malerier, installationer, tegninger og offentlige udsmykninger, synes alt tilsyneladende at kunne sættes sammen med alt i nye overraskende sammenpasninger. Og dog er der bestemte interesseområder, som går igen: kunsthistorie, naturvidenskab, mytologi, en besættelse af rummets usynlige dimensioner og af sprogets etymologiske rødder. Der foregår i Ebbesens værker en basal billedkunstnerisk grundforskning, som kontinuerligt slår hul på virkelighedens billeder og objekter for at spørge hvad betydning og kommunikation er, og hvordan det vedrører vores liv og færden. Han kortslutter alle de sædvanlige forbindelser mellem sprog, tegn og stof, som når han omskaber Piero della Francescas hat til en umulig assemblage af køkkentøj og aluminium.