Sian Kristoffersen

Prismodtager 2016

Sian Kristoffersen, f. 1969, er uddannet fra Glasgow School of Art, 2000-04, og Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2005-07. Kristoffersen arbejder med fotografi, print, video, installation og skulptur. Hendes arbejde er kendetegnet ved en høj grad af intertekstualitet, hvor kunsthistoriske og populærkulturelle referencer sættes i spil og hvor det historiske bruges som udgangspunkt for at undersøge og italesætte nutidige problemstillinger. Et særligt fokus for Kristoffersen er det mytologiske.
Hun udtrykker sig primært i poetiske og surealistiske tableauer, hvori materialet og motivet er vægtet ligeligt.
Sian Kristoffersen har udstillet bredt på gallerier og kunsthaller i både ind- og udland.