Mathias og Mathias

Prismodtagere 2017

Mathias Toubro f. 1986 og Mathias Dyhr f. 1991 er begge uddannede fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2016 og har siden 2012 udgjort en kunstnerduo.
Mathias og Mathias’ værkspraksis omfatter visuelle og tekstbaserede iscenesættelser og afsløringer af den kunstneriske proces. Duoen har gennem en fælles kunstnerisk identitet fundet et kreativt redskab, som de anvender på medier som video, skulpturer og installationer. Mathias og Mathias præsenterer deres publikum for kunstneriske problemstillinger, og værkerne forsøger at udfordrer vores opmærksomhed, ved at skabe scener der forskyder rum og tidslighed. Værkerne fungerer ikke som fuldendte narrativer, men abrupte universer, der inddrager et mix af forskellige medier og materialer, der indgår i nye kunstneriske greb.