Legatuddeling 2014

Pressemeddelelse

Niels Wessel Bagges Kunstfond uddeler igen i år legater til danske billedkunstnere

Niels Wessel Bagges Kunstfond kan med glæde meddele, at der i år uddeles 4 legater på hver 100.000 kr. til de enkelte modtagere. Legaterne vil blive uddelt og overrakt på Louisiana i Bådehuset den 5. november 2014 kl. 18.30. Følgende kunstnere vil i år modtage legatet:

Jesper Fabricius
Nanna Abell
Rolf Nowotny
Theis Wendt

Fælles for dette års legatmodtagere er, at de alle arbejder i et tvær-medialt, kunstnerisk felt, hvor de eksperimenterer med udtryksformer, materialer og forholdet mellem billede og rum. Alle kunstnerne har en stærk kunstnerisk praksis og anerkendelse herhjemme og arbejder samtidig med et internatio-nalt sigte. Med valget af årets prismodtagere ønsker fonden at støtte de yngre kunstnere på vej frem; Nanna Abell, Rolf Nowotny og Theis Wendt og samtidig give Jesper Fabricius en anerkendelse for hans flerårige kunstneriske virke. Niels Wessel Bagges Kunstfond er et af de mest betydelige kunstlegater i Danmark. For modtageren er det både en anselig sum og en ære at blive indskrevet i den efterhånden lange række af navnkundi-ge prismodtagere. Yderligere oplysninger, herunder foto og cv på legatmodtagerne, kan fremskaffes.

Den fulde pressemeddelelse kan findes i linket til højre.