Kirsten Ortwed

Prismodtager 2017

Kirsten Ortwed, f.1948 i København, er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1975.
Hendes praksis koncentrerer sig om skulpturens materialemæssige problemstillinger og potentiale. Hendes værker ligger i et felt mellem den stringente form og den poetiske dybde, og hun ønsker at nytænke forholdet mellem form, indhold, original og aftryk. Skulpturerne i Ortweds virke har materialet som det bærende element fremfor forestillingen om figuren, og hun ønsker at forskyde beskuerens forståelse omkring skulpturens rum. Dette opnår Ortwed når hun synliggør skulpturernes støbeform, eller indarbejder det omgivne rum i skulpturen. Kirsten Ortwed har gennem sin kunstneriske karriere modtaget adskillige udmærkelser, herunder Eckersberg Medaljen (1995) og Thorvaldsens medalje (2002).