Hartmut Stockter

Prismodtager 2022

Hartmut Stockter, f. 1973, uddannet på Kunstakademiet i Braunschweig 1998.

Hartmut Stockters virke har naturen i alle afskygninger som omdrejningspunkt og undersøgelsesobjekt. Han udforsker den i selvbyggede konstruktioner og apparater, i store skitsebøger, i tegninger, akvareller og figurative skulpturer, med rå poesi og akavet humor. Stockters lavteknologiske maskiner og udflugtsredskaber har som regel en interaktiv dimension, der på forskellige måder inviterer til at tage tingene i brug. I de seneste år er hans værkers performative side ofte blevet konkretiseret i kunstnerens alter ego “der Ausflügler”. I andre nyere værker har man selv mulighed for at blive en del af maskinen. Det gælder for eksempel en marionetdukkepavillon med konkave trædukker, som den besøgende kan træde ind, for derved at kunne erfare omgivelserne med en ny krop.